Koulutus

Koulutus

Seura järjestää kouluajoja Ann-Mari III aluksella. Osallistumalla aktiivisesti harjoituksiin, opit hyviä merimiestaitoja ja veneen käsittelyä käytännössä. Koulutukseen kuuluu mm. laituriin ajo- sekä lähtö harjoituksia, köysien hyödyntämistä eri tilanteissa, solmuja, ankkurin käyttöä, perinteistä ja digitaalista navigointia, tutkan käyttöä, pelastautumisharjoituksia ja paljon muuta. Kouluajojen harjoituksiin osallistuvat saavat opintokirjat joihin täydennettään osallistumiskerrat ja harjoituksien aiheet. Opintoja voi myös hyödyntää kansainvälistä huviveneen kuljettajan lupakirjaa hakiessa. Riittävän harjoittelun ja hyväksytyn näyttökokeen jälkeen seura voi kirjoittaa todistuksen käytännön veneilytaidoista. Kouluajoilla osallistuminen harjoituksiin on täysin vapaaehtoista ja mukaan voit lähteä vaikka vaan nauttimaan raikkaasta meri-ilmasta ja maisemista.

Laivurikoulutukset järjestetään yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa. Koulutukset jakautuu kolmeen vaiheeseen: Saaristolaivuri-, Rannikkolaivuri- ja Avomerilaivuritutkintoon. Koulutus etenee vaiheittain siten, että edellinen tutkinto pitää olla hyväksytysti tentitty, ennen kuin voi suorittaa seuraavan tason. Tenttiminen tapahtuu kaksi kertaa vuodessa koko maata käsittävänä yhtäaikaa tapahtuvana tenttinä keväällä ja syksyllä. Tentit järjestää Suomen Navigaatioliitto. Tentteihin osallistuminen ei edellytä määrämuotoisen kurssin käymistä, itseopiskellenkin voi tarvittavat tiedot hankkia. Kokemuksesta kuitenkin tiedetään, että kursseihin osallistumalla tentin suorittaminen onnistuneesti on paljon varmenpaa.

Kun haluat tulla mukaan turvallisten veneilijöiden joukkoon, ota selville paikkakuntasi koulutustarjonta opistoissa tai ota yhteyttä johonkin veneily- tai navigaatioseuraan. Tämän tekstin lukija voi ottaa yhteyttä vaikkapa sähköpostitse Tikkurilan Navigaatioseuraan tai Suomen Navigaatioliittoon.


YHTEISTYÖ

Teemme yhteistyötä myös Meripelastusseuran kanssa ja järjestämme mm. yhteisharjoituksia.