Koulutus

Laivurikoulutus jakautuu kolmeen vaiheeseen: Saaristolaivuri-, Rannikkolaivuri- ja Avomerilaivuritutkintoon. Koulutus etenee vaiheittain siten, että edellinen tutkinto pitää olla hyväksytysti tentitty, ennen kuin voi suorittaa seuraavan tason. Tenttiminen tapahtuu kaksi kertaa vuodessa koko maata käsittävänä yhtäaikaa tapahtuvana tenttinä keväällä ja syksyllä. Tentit järjestää Suomen Navigaatioliitto. Tentteihin osallistuminen ei edellytä määrämuotoisen kurssin käymistä, itseopiskellenkin voi tarvittavat tiedot hankkia. Kokemuksesta kuitenkin tiedetään, että kursseihin osallistumalla tentin suorittaminen onnistuneesti on paljon varmenpaa.

Kun haluat tulla mukaan turvallisten veneilijöiden joukkoon, ota selville paikkakuntasi koulutustarjonta opistoissa tai ota yhteyttä johonkin veneily- tai navigaatioseuraan. Tämän tekstin lukija voi ottaa yhteyttä vaikkapa sähköpostitse Tikkurilan Navigaatioseuraan tai Suomen Navigaatioliittoon.

Published on