Jäsenyys

Jäseneksi liittymiseen tarvitaan vain vapaamuotoinen hakemus, josta selviää henkilötietosi; nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ilmoita millä Suomen Navigaatioliiton koulutusjärjestelmän mukaisella kurssilla opiskelet. Jos olet jo suorittanut vähintään saaristolaivurin tutkinnon, ilmoita missä ja milloin se tapahtui. Voit halutessasi liittää hakemukseen kopion merenkulun tutkinnon todistuksesta ja tietoja muista suorittamistasi veneilykursseista. Henkilötietojasi ei luovuteta ulkopuolisille. Lähetä tiedot sähköpostitse tai kirjepostina.

Tässä asioita, joista jäsenenä pääset osalliseksi:

  • Saat kouluajoilla kokemusta merellä liikkumisesta ja opit navigoinnin perusasiat käytännössä.
  • Opit käyttämään navigointilaitteita niin päivällä kuin pimeässä ja totut käsittelemään Ann-Mari III koulualusta kaikenlaisissa olosuhteissa.
  • Voit kouluttautua koulualuksen kansi- tai konemieheksi ja kokemuksen karttuessa edetä aluksen päälliköksi tai konemestariksi.
  • Voit osallistua seuran jäsenten järjestämille meriretkille tai voit toimia itse retkien järjestäjänä ja varata aluksen miehistöineen käyttöösi.
  • Voit osallistua koulualuksen kunnostukseen ja ylläpitoon taitojesi ja kiinnostuksesi mukaisesti.
  • Saat Laivakello -jäsentiedotteen ja muut jäsentiedotteet sähköpostiosoitteeseesi.
  • Voit osallistua Suomen Navigaatioliiton järjestämään monipuoliseen koulutustoimintaan.

Jäsenedellytykset

Varsinaiseksi jäseneksi seuran hallitus hyväksyy henkilön joka on suorittanut Suomen Navigaatioliiton koulutusjärjestelmän mukaisen tutkinnon. Käytännössä tutkinto voi olla saaristo-, rannikko- tai avomeren merenkulunkurssiin liittyvä tutkinto. Jos opiskelet kurssilla ja aiot suorittaa tutkinnon vuoden kuluessa, voit liittyä heti opiskelijajäseneksi ja tulla mukaan toimintaan. Nuorisojäseneksi on mahdollista liittyä 15-vuotiaana ja jäsenyys säilyy kunhan täysi-ikäiseksi tultuaan suorittaa navigaatiotutkinnon.

Jäsenmaksu

  • Vuosittainen jäsenmaksu        80 €

Liitto- ja postitusmaksu 20 € sisältyy jäsenmaksuun ja on ainais- ja kunniajäsenille vapaaehtoinen.

Published on